lundi 5 janvier 2015

lundi 21 janvier 2013

Nàng Linh diễm kiều
Nàng Linh diễm kiều


Ước gì tôi kiếm được Nàng ,
Để trong nhà kiếng, dân làng đến xem .
Trầm trồ lên tiếng ngợi khen
Rằng Em bóng bẩy, thịt mềm như nhung.
Ánh lên màu sắc núi rừng,
Đi về thôn dã,nhớ từng xác cây,
Nuôi em đã biết bao ngày?
Đến khi khôn lớn, sắc tài đủ đôi,
Nàng nguyện dâng hiến cho đời ,
Sáng danh dòng họ, loài người mang ơn

                       Ý  Nhi 
                                                                                                                                                                                                         

Nàng LinhNàng Linh


Sáng ra chuẩn  bị sẵn sàng,
Vào rừng mong muốn tìm nàng Linh Chi.
Cà ngày chẳng thấy nàng Chi,
Mõi mòn mệt mõi thở khì một hơi.
Ngước lên than thở với trời,
Xin trời dẫn lối đến nơi của " nàng".
Ô hay trước mắt ràng ràng,
Linh Chi sắc đỏ một hàng trên cây.
Ngẫm  ra một việc hay hay,
Chữ "Linh" được đặt để thay ý trời.


Linh Chi ngẩu hứng