lundi 21 janvier 2013

Nàng Linh diễm kiều
Nàng Linh diễm kiều


Ước gì tôi kiếm được Nàng ,
Để trong nhà kiếng, dân làng đến xem .
Trầm trồ lên tiếng ngợi khen
Rằng Em bóng bẩy, thịt mềm như nhung.
Ánh lên màu sắc núi rừng,
Đi về thôn dã,nhớ từng xác cây,
Nuôi em đã biết bao ngày?
Đến khi khôn lớn, sắc tài đủ đôi,
Nàng nguyện dâng hiến cho đời ,
Sáng danh dòng họ, loài người mang ơn

                       Ý  Nhi