lundi 21 janvier 2013

Nàng LinhNàng Linh


Sáng ra chuẩn  bị sẵn sàng,
Vào rừng mong muốn tìm nàng Linh Chi.
Cà ngày chẳng thấy nàng Chi,
Mõi mòn mệt mõi thở khì một hơi.
Ngước lên than thở với trời,
Xin trời dẫn lối đến nơi của " nàng".
Ô hay trước mắt ràng ràng,
Linh Chi sắc đỏ một hàng trên cây.
Ngẫm  ra một việc hay hay,
Chữ "Linh" được đặt để thay ý trời.


Linh Chi ngẩu hứng